PRÁCA SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI

PRÁCA SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI

V súčasnej dobe sa počítače stali našou každodennou potrebou v bežnom živote ako i na pracovisku.   Legislatíva upravuje minimálne bezpečnostné zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami Nariadením vlády č. 276/2006 Z.z.   Pracovisko so zobrazovacou jednotkou je sústava zahŕňajúca počítač a ďalšie príslušenstvo (napr. klávesnica, myš, tlačiareň a iné). Súčasťou pracoviska je aj pracovné sedadlo,…