Informačná povinnosť

Splňte si svoju informačnú povinnosť vďaka nám jednoducho a rýchlo

Ako spoločnosť či organizácia máte okrem povinností vyplývajúcich z konkrétneho spracúvania osobných údajov voči svojim klientom, zamestnancom, dodávateľom aj informačnú povinnosť. Čo je nemenej dôležité je, že zverejnením informačnej povinnosti a využitím správnych postupov bude chránená aj vaša spoločnosť, pretože si tak splníte náležitosti vyplývajúce z nariadenia. Informačnú povinnosť má akákoľvek spoločnosť bez ohľadu na charakter jej podnikania.

Kto je dotknutá osoba?

Do tejto skupiny patria vaši zamestnanci, klienti, dodávatelia a všeobecne ktokoľvek, koho osobné údaje spracúvate, a s kým z hľadiska GDPR prichádzate do kontaktu.

Čo musí dotknutá osoba vedieť?

Dotknutá osoba musí mať prístup najmä k nasledovným informáciám:

  • kto spracúva jej osobné údaje
  • za akým účelom sa vo vašej spoločnosti spracúvajú
  • aká je doba ich uchovávania
  • na akom právnom základe sa spracúvajú
  • komu sú poskytované
  • či dochádza k ich prenosu do zahraničia
  • aké má práva v súvislosti s osobnými údajmi

Okrem zverejnenia informačnej povinnosti si môže dotknutá osoba uplatniť na tejto platforme i iné práva, ktoré my prijmeme a náležite odovzdáme klientovi i s poučením.

Vyriešime to za vás

Rátame s tým, že nie každá spoločnosť a organizácia má priestor a čas venovať sa podrobnému študovaniu tejto pomernej rozsiahlej problematiky, ktorá má byť dostupná 24 hodín/7 dní v týždni, teda nonstop. Aby sme vám ako nášmu klientovi, uľahčili chod vašej spoločnosti, ponúkame vám službu Informačná povinnosť už od 9,90 €/mesačne bez DPH.

Prečo by ste mali využiť ponuku práve od nás?

Bezpečný priestor. Ponúkame vám umiestnenie informačnej povinnosti v bezpečnom priestore, kde bude kedykoľvek k dispozícií 24/7. Nemôže sa teda stať, žeby pri výpadku vášho servera nebola informačná povinnosť dostupná.

Odborné spracovanie. Nami vypracovaná informačná povinnosť je rozdelená aj podľa typu dotknutých osôb. Bude k nim teda pristupované individuálne.

Cena už od 9,90 € bez DPH mesačne + jednorazový poplatok za export 50 € bez DPH.

 

 

Ako to bude prebiehať?

Vytvoríme vám stránku v našom elektronickom priestore. Dostanete od nás unikátny link, ktorý si môžete umiestniť na svojom webe alebo v päte e-mailov.

Čo sa deje v prípade ak vám niekto podá podnet?

Dostanete upozornenie prostredníctvom e-mailu na ktorý musíte odpovedať do 1 mesiaca. Máte na výber dve možnosti:

Môžeme za pomoci našich špecialistov na túto problematiku reagovať za vás (za poplatok).

Môžete sa rozhodnúť, že na podnet odpoviete sám.

Vyhnite sa zbytočným pokutám

Určite ste už počuli o prípadoch porušenia GDPR napríklad po zverejnení fotografie či kamerového záznamu na sociálnych sieťach detského tábora, športového klubu alebo školy. Ide o mimoriadne citlivú a zraniteľnú oblasť. Rovnako je tomu aj v oblasti hotelov a iných ubytovacích zariadení, prípadne internetových obchodov, kde má hosť či zákazník právo na informáciu o tom, ako sa zaobchádza s jeho osobnými údajmi. Konania zamerané na kamerové systémy ukázali, že najviac porušení (až 21%),  nastalo práve z dôvodu nedostatočne naplnenej informačnej povinnosti.

Nedajte priestor riziku a zbytočne vysokým pokutám, keď nemusíte. V prípade, že sa obrátite na nás, garantujeme vám istotu správneho vypracovania bez starostí a stresu.