GDPR počas Korona krízy

Ako riešiť GDPR počas korona krízy? 10 najčastejších otázok       1 – Môžem testovať svojich zamestnancov?   Ako zamestnávateľ môžete zabezpečiť na vlastné náklady testovanie na Vašej prevádzke (za splnenia podmienok zabezpečenia testovania oprávnenými osobami), avšak len na báze dobrovoľnosti.   2 – Môžem zamestnanca donútiť sa zúčastniť testovania?   Ako zamestnávateľ môžete…

Päť spôsobov, ako mať prehľadnú dokumentáciu

Päť spôsobov, ako mať prehľadnú dokumentáciu Trápia vás nejaské pokyny v spracovaní vašej firemnej dokumentácie? Nemáte prehľad v lehotách určených na archiváciu vašich účtovných a iných dokladov? Netušíte kedy a ako máte firemné dokumenty vyraďovať? Netrápte sa a obráťte sa na nás. Urobíme za vás všetky potrebné úkony v oblasti registratúry. Na úvod vám ponúkame…

Informačná povinnosť GDPR

Informačná povinnosť Splňte si svoju informačnú povinnosť vďaka nám jednoducho a rýchlo Ako spoločnosť či organizácia máte okrem povinností vyplývajúcich z konkrétneho spracúvania osobných údajov voči svojim klientom, zamestnancom, dodávateľom aj informačnú povinnosť. Čo je nemenej dôležité je, že zverejnením informačnej povinnosti a využitím správnych postupov bude chránená aj vaša spoločnosť, pretože si tak splníte náležitosti vyplývajúce…

Keď vás uštipne včela alebo osa v hrdle, máte len 2 možnosti ako prežiť

KEĎ VÁS UŠTIPNE VČELA ALEBO OSA V HRDLE, MÁTE LEN 2 MOŽNOSTI AKO PREŽIŤ

S príchodom teplejšieho počasia sa zvyšuje aj výskyt hmyzu, vrátane druhov, ktoré žihadlami môžu spôsobiť nepríjemné uštipnutia. Pokiaľ nie ste alergický na jed včely, osy, sršňa alebo čmeliaka, tak takéto uštipnutie je síce nepríjemné, no nijako nie nebezpečné. Situácia sa však dramaticky mení, ak sa vám takýto hmyz náhodou dostane do úst a uštipne vás…

PRÁCA V STOJI A V SEDE

PRÁCA V STOJI A V SEDE

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 542/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci ustanovuje:     požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním zvýšenej fyzickej záťaže pri práci, prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže zamestnancov prípustné hodnoty lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým…

PRÁCA SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI

PRÁCA SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI

V súčasnej dobe sa počítače stali našou každodennou potrebou v bežnom živote ako i na pracovisku.   Legislatíva upravuje minimálne bezpečnostné zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami Nariadením vlády č. 276/2006 Z.z.   Pracovisko so zobrazovacou jednotkou je sústava zahŕňajúca počítač a ďalšie príslušenstvo (napr. klávesnica, myš, tlačiareň a iné). Súčasťou pracoviska je aj pracovné sedadlo,…

Prvá pomoc pri dusení dieťaťa

PRVÁ POMOC PRI DUSENÍ DIEŤAŤA

  U batoliat a malých detí to býva v polovici prípadov jedlo, v druhej polovici je to dusenie v dôsledku prehltnutia predmetov, napríklad mincí, drobných strukovín –fazuľa alebo drobných kúskov hračiek. Pri malých deťoch sa stláča sa iba hrudník, aplikujte 5-krát ,tzv. Heimlichov manéver. Navyše pri týchto deťoch nám pomôže aj gravitácia; aby sme uvoľnili…