GDPR počas Korona krízy

Ako riešiť GDPR počas korona krízy? 10 najčastejších otázok       1 – Môžem testovať svojich zamestnancov?   Ako zamestnávateľ môžete zabezpečiť na vlastné náklady testovanie na Vašej prevádzke (za splnenia podmienok zabezpečenia testovania oprávnenými osobami), avšak len na báze dobrovoľnosti.   2 – Môžem zamestnanca donútiť sa zúčastniť testovania?   Ako zamestnávateľ môžete…

Informačná povinnosť GDPR

Informačná povinnosť Splňte si svoju informačnú povinnosť vďaka nám jednoducho a rýchlo Ako spoločnosť či organizácia máte okrem povinností vyplývajúcich z konkrétneho spracúvania osobných údajov voči svojim klientom, zamestnancom, dodávateľom aj informačnú povinnosť. Čo je nemenej dôležité je, že zverejnením informačnej povinnosti a využitím správnych postupov bude chránená aj vaša spoločnosť, pretože si tak splníte náležitosti vyplývajúce…