ČLÁNKY

Keď vás uštipne včela alebo osa v hrdle, máte len 2 možnosti ako prežiť

KEĎ VÁS UŠTIPNE VČELA ALEBO OSA V HRDLE, MÁTE LEN 2 MOŽNOSTI AKO PREŽIŤ

S príchodom teplejšieho počasia sa zvyšuje aj výskyt hmyzu, vrátane druhov, ktoré žihadlami môžu spôsobiť nepríjemné uštipnutia. Pokiaľ nie ste alergický na jed včely, osy, sršňa alebo čmeliaka, tak takéto uštipnutie je síce nepríjemné, no nijako nie nebezpečné. Situácia sa však dramaticky mení, ak sa vám takýto hmyz náhodou dostane do úst a uštipne vás…

ČÍTAŤ VIAC
PRÁCA V STOJI A V SEDE

PRÁCA V STOJI A V SEDE

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 542/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci ustanovuje:     požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním zvýšenej fyzickej záťaže pri práci, prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže zamestnancov prípustné hodnoty lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým…

ČÍTAŤ VIAC
PRÁCA SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI

PRÁCA SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI

V súčasnej dobe sa počítače stali našou každodennou potrebou v bežnom živote ako i na pracovisku.   Legislatíva upravuje minimálne bezpečnostné zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami Nariadením vlády č. 276/2006 Z.z.   Pracovisko so zobrazovacou jednotkou je sústava zahŕňajúca počítač a ďalšie príslušenstvo (napr. klávesnica, myš, tlačiareň a iné). Súčasťou pracoviska je aj pracovné sedadlo,…

ČÍTAŤ VIAC
Prvá pomoc pri dusení dieťaťa

PRVÁ POMOC PRI DUSENÍ DIEŤAŤA

  U batoliat a malých detí to býva v polovici prípadov jedlo, v druhej polovici je to dusenie v dôsledku prehltnutia predmetov, napríklad mincí, drobných strukovín –fazuľa alebo drobných kúskov hračiek. Pri malých deťoch sa stláča sa iba hrudník, aplikujte 5-krát ,tzv. Heimlichov manéver. Navyše pri týchto deťoch nám pomôže aj gravitácia; aby sme uvoľnili…

ČÍTAŤ VIAC