ČO GDPR OVPLYVNÍ

ĽUDSKÉ ZDROJE

dopad na zamestnancov
——————————————————
definuje nové zodpovednosti
——————————————————
poverenie zodpovednej osoby
——————————————————
vyžaduje vzdelávanie a zvyšovanie bezp. povedomia

PROCESY

dopad na obchodné a technologické procesy
——————————————————
vyžaduje väčšiu kontrolu nad spracúvaním osobných údajov
——————————————————
vyžaduje zavedenie organizačných a zmluvných opatrení

TECHNOLÓGIE

dopad na IT infraštruktúru
——————————————————
ochrana údajov by. design vs. by default
——————————————————
zvyšuje nároky na ochran koncových staníc, sietí, úložísk, aplikácií, …
——————————————————
vyžaduje zavedenie technologických opatrení

DÁTA

mení prístup k bezpečnosti osobných údajov
——————————————————
primeraná úroveň ochrany osobných údajov
——————————————————
schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, dostupnosť a integritu
——————————————————
dôraz na kontrolné mechanizmy