DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Môžeme pre Vás realizovať štatút (funkciu, inštitút) Zodpovednej osoby v zmysle GDPR ako aj iné  paušálne konzultačné služby.

 

Informačná povinnosť:

Plnenie funkcie kontaktného miesta formou telefonickej línky dostupnej počas pracovných dní v čase od 8:00 – 15:30 ako aj zverejnením informačnej povinnosti podľa čl. 13 nariadenia GDPR na nami poskytnutom webovom rozhraní s kontaktným formulárom pre dotknuté osoby. Kontaktné miesto zabezpečí prijatie dopytu dotknutej osoby, jeho zaznamenanie s potrebnými náležitosťami a odovzdanie kompetentnej osobe. Vybavenie dopytu, zabezpečenie odpovede a s tým súvisiace zastúpenie nie je zahrnuté v paušálnej odmene.

Cenník:

– do 10 zamestnancov  – 9,99 € bez DPH /mesiac  (platba 1 x ročne)
– nad 10 zamestnancov – 19,99 € bez DPH/ mesiac (platba 1 x  ročne)
+ 50,- € bez DPH jednorazový poplatok za import dát.

Školenie oprávnených osôb:

  • Revidovanie existujúcich pracovnoprávnych dokumentov a dokumentov s externými spolupracovníkmi
  • Spolupráca s dozornými orgánmi
  • Plnenie funkcie kontaktného miesta formou telefonickej linky s možnosťou vybavenia dopytu, zabezpečenia odpovede a s tým súvisiacich činností
  • Registrácia na úrade na OOÚ

 

Externý konzultant:

Nemáte povinnosť ustanoviť si zodpovednú osobu, napriek tomu však potrebujete pravidelné konzultácie a riešenie individuálnych situácií?  Objednanie služieb externého konzultanta je pre Vás tou najlepšou možnosťou.

  • Realizácia vstupného auditu
  • Monitorovanie stavu spracúvania osobných údajov a príprava jednotlivých odporúčaní, definovania nedostatkov a návrhov na vylepšenie, formulácia odporúčaní
  • Plnenie funkcie kontaktného miesta formou telefonickej linky s možnosťou  vybavenia dopytu, zabezpečenia odpovede a s tým súvisiacich činností
  • Konzultácie v dohodnutom rozsahu

 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ NAD RÁMEC MESAČNÉHO PAUŠÁLU

  • Všetky služby poskytované v predchádzajúcich bodoch je možné poskytnúť prevádzkovateľovi na základe samostatnej cenovej ponuky.

KONTAKT

Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole nie je povinné.