HLAVNÉ ZMENY SÚVISIACE S GDPR

  • nariadenie zavádza nové opatrenia a pojmy– pseudonymizácia, profilovanie, genetický údaj, skupina podnikov a pod.,
  • ďalšie údaje sú považované za osobné za istých okolností– IP adresy, cookies, RFID, e-mailové adresy, lokalizačné údaje a pod.,
  • dotknuté osoby si môžu uplatniť práva priamo u prevádzkovateľa,
  • zavádza osobitnú ochranu osobných údajov detí,
  • rozširuje povinnosti a zodpovednosti sprostredkovateľov,
  • zavádza nové oznamovacie povinnostivoči dotknutým osobám i inštitúciám verejnej správy (napríklad voči dozornému orgánu do 72 hodín),
  • upravuje právo na prenosnosť osobných údajov,
  • zavádza právo byť informovaný o všetkých osobných údajoch spracúvaných u prevádzkovateľa,
  • zavádza právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
  • zavádza právo na zabudnutie – právo na vymazanie osobných údajov.