INFORMÁCIE K OOU

[vc_mm_menu nav_menu=“15″]

6 povinností pri kontrole

  • dodržiavanie všeobecných zásad spracovávania osobných údajov
  • povinnosť oznámiť informačný systém na spracovanie osobných údajov
  • plnenie povinností prevádzkovateľa a/alebo sprostredkovateľa
  • zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
  • povinnosti prevádzkovateľa pri poverení zodpovednej osoby
  • spôsob vybavovanie uplatneného práva dotknutej osoby