KRÍZOVÝ PANDEMICKÝ PLÁN

Krízový pandemický plán je dokument, ktorý je manuálom pre správanie Vašich zamestnancov počas priebehu jednotlivých fáz pandemickej krízy. Umožní predísť šíreniu vírusu vo Vašej spoločnosti a tým zabráni vzniku prípadným škodám.

Pandemicky plán je nadstavbou aktuálnej legislatívy (vrátane posledných Uznesení a Opatreni UVZ SR, resp Krizoveho stabu a Pandemickej komisie). Pandemický plán nie je právnou rešeršou aktuálnych požiadaviek. Je našim návrhom riešenia krízových situácií vo firme.

Pandemický plán je otvorený materiál, ktorý si klient môže upraviť podľa vlastných požiadaviek a interných možností, resp. musí upraviť, pokiaľ nejaké rozhodnutie štátnych orgánov zásadne zmení podmienky (doporučený krok sa zmení na povinný).

Vypracovávame ho pre spoločnosti „na kľúč“ – s presnou špecifikáciou konkrétnych skupín zamestnancov a pracovných podmienok (práca v back office, open office, exteriér, zákaznícky priestor, bežná prevádzka, mimopracovné aktivity, stravovanie a pod.)

Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole nie je povinné.