NAŠE HODNOTY

Našim podnikateľským poslaním je profesionálna celoslovenská podpora našich klientov v oblasti Prevencie chorôb z povolania, Prevencie pracových úrazov a požiarov, Ochrany osobných údajov (GDPR), Registratúry, Odpadov a Civilnej ochrany.

SPOKOJNOSŤ

Našou absolútnou prioritou je, aby ste boli vždy spokojní s našimi službami

INFORMÁCIE

U nás získate pravdivé a včasné informácie

DÔVERA

Môžete prenechať tieto oblasti na starosť odborníkom.

DISKRÉTNOSŤ

Poskytneme vám maximálnu diskrétnosť

ODBORNOSŤ

U nás získate špičkovú úroveň odbornej starostlivosti

ÚSTRETOVOSŤ

Náš personál je pripravený riešiť okamžite Vaše potreby a problémy

CERTIFIKÁTY

null

Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo oprávnenia OPPL/8777/28253/2015.

null

Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

null

Schválenie akreditovaného kurzu Prvej pomoci nášho partnera (Rescue Academy) Ministerstva zdravotníctva pod číslom Z15887-2012 – OZdV

null

Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby, vydané Národným inšpektorátom práce Košice pod čislom 0134/2016

null

Osvedčenie vydané Okresným úradom Trenčín, Odbor živnostenského podnikania pod číslom
OU-TN-OZPI-2016/037 226-2