OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov - Komplexné služby

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov a zmluvných partnerov komplexnú paletu služieb v oblasti Ochrany osobných údajov.

Rozsah služieb a činností:

 • odborné poradenstvo v oblasti Ochrany osobných údajov
 • analýza stavu spracúvania osobných údajov vo Vašej organizácii (identifikácia spracúvaných osobných údajov, identifikácia oprávnených osôb a rozsahu spracúvania, identifikácia informačných systémov, posúdenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov a pod.)
 • určenie Vašich povinností zo zákona o ochrane osobných údajov,
 • vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie s opatreniami na ochranu osobných údajov
 •  základná dokumentácia – bezpečnostné opatrenia, bezpečnostný projekt, ostatné dokumenty, 
 • vypracovanie evidenčných listov pre jednotlivé informačné systémy,
 • oznámenie informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov,
 • osobitná registrácia informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov,
 • vypracovanie poučenia pre oprávnené osoby,
 • vypracovanie poverenia (odvolania) zodpovednej osoby,
 • vypracovanie poučenia o povinnosti mlčanlivosti,
 • vypracovanie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom,
 • aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie a danie do súladu s novým zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho novelou.