INFORMÁCIE K OOU

[vc_mm_menu nav_menu=“15″]

Projekt vs. dokumentácia

 

Charakter spracúvaných osobných údajov Prostriedok spracúvania Je potrebný bezpečnostný projekt? Je potrebná základná dokumentácia?
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu počítač bez pripojenia na internet nie Zákl. dokumentácia je potrebná
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu počítač s pripojením na internet nie Zákl. dokumentácia je potrebná
meno, priezvisko, dátum narodenia, informácia o zdravotnom stave, rodné číslo počítač bez pripojenia na internet nie Zákl. dokumentácia je potrebná
meno, priezvisko, dátum narodenia, informácia o zdravotnom stave, rodné číslo počítač s pripojením na internet bezpečnostný projekt je potrebný nie
meno zamestnanca a čas príchodu a odchodu z práce dochádzková kniha (zošit) nie Zákl. dokumentácia je potrebná
meno zamestnanca a čas príchodu a odchodu z práce počítač s / bez pripojenia na internet nie Zákl. dokumentácia je potrebná
zoznam rodných čísiel zamestnancov s ich menami a priezviskami papierová (neautomatizovaná) podoba nie Zákl. dokumentácia je potrebná
zoznam rodných čísiel zamestnancov s ich menami a priezviskami počítač bez pripojenia na internet nie Zákl. dokumentácia je potrebná
zoznam rodných čísiel zamestnancov s ich menami a priezviskami počítač s pripojením na internet bezpečnostný projekt je potrebný nie
meno zamestnanca a čas príchodu a odchodu z práce + fotografia zamestnanca pri príchode a odchode z práce, ktorá sa zálohuje počítač bez pripojenia na internet nie Zákl. dokumentácia je potrebná
meno zamestnanca a čas príchodu a odchodu z práce + fotografia zamestnanca pri príchode a odchode z práce, ktorá sa zálohuje počítač s pripojením na internet bezpečnostný projekt je potrebný nie
kamerový systém monitorujúci priestor prístupný verejnosti (cesta, chodník) počítač bez pripojenia na internet nie Zákl. dokumentácia je potrebná
kamerový systém monitorujúci priestor prístupný verejnosti (cesta, chodník) počítač s pripojením na internet bezpečnostný projekt je potrebný nie
vernostný / kartový systém, ktorý eviduje u (FO zákazníka) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a priraduje tržby / predané tovary počítač bez pripojenia na internet nie Zákl. dokumentácia je potrebná
vernostný / kartový systém, ktorý eviduje u (FO zákazníka) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a priraduje tržby / predané tovary počítač s pripojením na internet bezpečnostný projekt je potrebný nie