DOTAZNÍK GDPR - Prílohy

Obchodné meno
Toto pole je povinné
IČO
Toto pole je povinné
Zmluva so sprostredkovateľom – obchodná
Upload dokumentu
Field is required!
Zmluva – poskytovanie oú do zahraničia
Upload dokumentu
Field is required!
Dokumenty implementované podľa zákona 122/2013
Upload dokumentu
Field is required!
Záznam z kontroly úradu pre ochranu osobných údajov
Upload dokumentu
Field is required!
Vzor pracovnej zmluvy
Upload dokumentu
Field is required!
Vzor dohody o pracovnej činnosti,
Upload dokumentu
Field is required!
Dohody o pracovnej činnosti
Upload dokumentu
Field is required!
Dohody o brigádnickej práci študenta
Upload dokumentu
Field is required!
Dohoda o výkone práce
Upload dokumentu
Field is required!
Vzor zmluvy s externým spolupracovníkom
Upload dokumentu
Field is required!
Vzor pôvodného súhlasu so zasielaním newsletrov
Upload dokumentu
Field is required!
Vypracovná bezpečnostná smernica
Upload dokumentu
Field is required!
Vypracovaný bezpečnostný projekt
Upload dokumentu
Field is required!
Pôvodné oznámenie/registrácia IS
Upload dokumentu
Field is required!
Evidencia IS
Upload dokumentu
Field is required!
Zmluva so strážnou službou
Upload dokumentu
Field is required!