Webinár COVID19 a nutné zmeny v GDPR v obchodnej spoločnosti

Kľúčové temy

– 90% obchodných firiem nemá v poriadku GDPR z dôvodu zmeny obchodnej politiky (predaj cez „výdajne tovaru“)

– COVID testovanie, certifikáty a práca s informáciami o zdravotnom stave zamestnancov

– praktické ukážky pochybení v oblasti GDPR (nielen) pod vplyvom COVID19

Program webinára

– práca s osobnými údajmi pri vynútenej zmene obchodného procesu cez Online objednávky a „výdajne tovaru“

– objednávky tovaru a služieb na webe, objednávkový resp. dopytový formulár

– informačná povinnosť GDPR, jej riešenie prostredníctvom webu alebo cloudu

– typické chyby pri spracovaní osobných údajov pri využívaní informačných a kontaktných služieb typu webchat

– problémy so spracovaním osobných údajov v Online marketingu a Online obchode

– plán kontrol Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) pre rok 2021

– 10 odpovedí na najčastejšie otázky ohľadom AG testovania a zdravotného stavu zamestnancov

Termín konania                  piatok 16.04.2021 od 09.00

Rozsah                                cca. 60min

ORGANIZÁTORI

circle-cropped

Monika Svitačová

zákaznícky servis GDPR

circle-cropped-3

Mgr. Natália Kalinák

právnik, GDPR špecialista

circle-cropped-2

Mgr. Barbora Albrechtová

právnik, GDPR špecialista

ZÁUJEM O WEBINÁR

Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.