ZDRAVOTNÉ PREHLIADKY

vstupná lekárska prehliadka

Vo všetkých regiónoch Slovenska sme schopní v spolupráci s našim zmluvným partnerom Mediconet, s.r.o., pre Vás zabezpečiť vstupné, výstupné a preventívne prehliadky (vo vzťahu k práci), čím eliminujeme riziko poškodenia zdravotného stavu vašich zamestnancov, resp. ekonomického dopadu na spoločnosť.

Vstupné a výstupné zdravotné prehliadky

(vo vzťahu k práci) k zhodnoteniu zdravotného stavu zamestnanca na začiatku a na konci pracovného pomeru.

Preventívne zdravotné prehliadky

(vo vzťahu k práci) na pravidelné zhodnotenie spôsobilosti konkrétneho pracovníka na výkon práce na jeho pracovnej pozícii

Preventívne zdravotné prehliadky

(ako súčasť sociálneho programu spoločností) zamestnancov, zamerané na komplexnosť zdravotného stavu.

Manažérske preventívne prehliadky

(ako súčasť sociálneho programu spoločností), zamerané na komplexnosť zdravotného stavu zamestnancov na manažérskych pozíciách.